Het zandwin- en natuurontwikkelingsproject "Over de Maas", is gelegen in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal.
 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld. Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

Wat zijn cookies?

Op Overdemaas.com wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek door uw browser weer naar de servers van Overdemaas.com teruggestuurd worden. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de website en voor vergroten van het gebruiksgemak van deze website voor de bezoekers. Over de Maas gaat zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zal deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

Meer over cookies leest u op de website van de Consumentenbond.

Waar zet Over de Maas cookies voor in?

Cookies op www.overdemaas.com worden o.a. ingezet voor de volgende diensten:

 • Om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers, maakt Overdemaas.com gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via cookies die door Google Analytics worden geplaatst krijgt Over de Maas inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's, duur van het bezoek, gebruikte webbrowsers, schermgroottes, etc. Over de Maas kan niet zien wie Overdemaas.com bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. De informatie die de Google-cookies opleveren, wordt door Google opgeslagen op zijn servers in de Verenigde Staten. Google is daarbij gehouden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de Google Analytics website. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Cookies verwijderen en uitschakelen

Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Nadere informatie

Voor nadere informatie naar aanleiding van de informatie op deze webpagina kunt u contact met ons opnemen.

Project Over de Maas

In de uiterwaard wordt zand en grind gewonnen met drijvende verwerkingsinstallaties en per schip afgevoerd. Daarnaast wordt in een groot deel van het gebied nieuwe riviergebonden natuur ontwikkeld en ontstaat er door de ingrepen meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. De gehele uiterwaard wordt op termijn opengesteld voor publiek en duurzaam beheerd. Recreatie vindt plaats in extensieve vorm middels wandelen (struinen) en fietsen.

Nederzand Projectmanagement BV

Nederzand Projectmanagement BV ontwikkelt en begeleidt het project voor een vijftal landelijke industriezandproducenten.

Woning-, weg- en waterbouwsector

Het zand en grind uit Over de Maas wordt als grondstof toegepast in de woning-, weg- en waterbouwsector.

Project Over de Maas

Het plangebied van Project Over de Maas is gelegen in de gemeente West Maas en Waal en heeft een oppervlakte van ca. 277 ha. Het plangebied omvat de noordelijke uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith, aangeduid als "Over de Maas". De Moleneindsche Waard bij Alphen aan de Maas maakt deel uit van het plangebied.

Meer over het project

Voortgang uitvoering

Na het beschikbaar komen van de onherroepelijke vergunningen in het najaar van 2009 is in januari 2010 gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de vorm van het afgraven van de klei en het opruimen van beplanting en obstakels. In de zomer van 2010 is een aanvang gemaakt met herinrichtingswerkzaamheden.

Meer over de uitvoering

Vierlingsbeek

In het eerste jaar van de zandwinning zijn er regelmatig excursies op de zandverwerkingsinstallatie geweest voor belangstellenden, omwonenden en betrokken overheden om te zien hoe het zandklasseerproces in zijn werk ging.

Project Over de Maas

Project Over de Maas

Vierlingsbeek

Zandwininstallatie in Project Over de Maas

Nieuwe natuur

Nieuwe natuur in Project Over de Maas