Natuur,
hoogwaterbescherming
en recreatie!

Project Over de Maas

277 hectare waterrijk natuurgebied, reikend vanaf Alphen aan de Maas tot aan Heerewaarden. Dát is Project Over De Maas. Dit natuurgebied is ontstaan door het combineren van het winnen van zand, grind en klei voor de bouw met het ontwikkelen van nieuwe natuur. Ook is er meer ruimte gecreëerd voor de afvoer van water door de Maas. Het gebied, dat bijna 7 kilometer lang is, is gelegen in de gemeente West Maas en Waal, in de noordelijke uiterwaard van de rivier tegenover het dorp Lith.

Meer Over de Maas Bekijk overzichtskaart

Unieke archeologische vondsten

Wist u dat archeologisch onderzoek verplicht is voordat er gestart kan worden met het ontgronden van een gebied? Zo ook bij Over de Maas. Onderzoek wees uit dat de verwachting van archeologische vondsten laag was. Niets bleek echter minder waar: het gebied bleek rijk te zijn aan archeologische vondsten uit alle tijdsperiodes!

Archeologische vondsten 

Realisatie

Nadat in 2009 alle benodigde vergunningen waren verkregen is het project in 2010 van start gegaan. Tot en met 2021 is dit voormalige agrarische landschap volledig omgetoverd in een waterrijk natuurgebied.

Meer info

Hoogwaterbescherming

Het winterbed van de Maas is ter hoogte van de weg naar de veerpont Alphen-Lith het smalst. De dijken aan Gelderse en Brabantse zijde liggen hier het dichtst bij elkaar. Als de Maas veel water moet afvoeren vormt deze versmalling een blokkade. 

Meer info