Eerste kuub extern materiaal toegepast in herinrichting!

Gepubliceerd op: .

extern materiaal toegepast in herinrichting

Zoals in Nieuwsbrief nr. 3 van juni 2014 al werd aangekondigd, kan er sinds kort ook grond afkomstig van buiten het project nuttig worden toegepast in de herinrichting van het project Over de Maas.

Hierbij wordt gewerkt binnen de spelregels van het Besluit Bodemkwaliteit. Door gebruik te maken van dergelijke grondstromen kan de geplande herinrichting worden versneld en wordt er tevens meegeholpen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem.

De eerste partij grond die nu wordt toegepast is afkomstig van het dijkverbeteringsproject Diefdijk te Culemborg. Het betreft schone grond uit de dijkzone die te zanderig van samenstelling is en vervangen moet worden door geschikte dijkenklei die op haar beurt weer afkomstig is uit het project Over de Maas en met dezelfde vrachtauto kan worden vervoerd. Op deze creatieve en duurzame wijze kunnen beide projecten elkaar prima van dienst zijn.