Kwaliteit baggerspecie Over de Maas in orde

Gepubliceerd op: .

Controle door Rijkswaterstaat wijst uit dat de aanvoer en toepassing van baggerspecie voor project Over de Maas in orde is.

Gedurende drie maanden, van juli tot eind september 2018 is een uitgebreide controle  uitgevoerd door Rijkswaterstaat of  het project “Over de Maas” de wet- en regelgeving naleeft inzake het toepassen van grond en baggerspecie. 

Daarvoor werd de gehele keten doorgelicht: het laden van de baggerspecie in België, het transport en het lossen en toepassen in Over de Maas. Aan de hand van bedrijfsbezoeken (zowel in België als in Nederland), monstername, analyse en toetsing werd de kwaliteit van de baggerspecie gecontroleerd. Ook werd gecontroleerd of alle benodigde documenten in orde waren en er geen hiaten in de logistiek zaten.

Rijkswaterstaat heeft per brief laten weten dat er tijdens de controle geen  onvolkomenheden zijn geconstateerd en dat de gecontroleerde voorschriften worden nageleefd.

brief kwaliteit baggerspecie 836px