Monotoringsverslag natuureffecten

Gepubliceerd op: .

Zichtbare natuureffecten in Plan over de Maas zoals een ijsvogel

Het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ is in januari 2010 van start is gegaan. Conform voorschrift 30 uit de in 2009 verstrekte vergunning moeten de tussentijdse effecten op de natuur iedere vijf jaar worden gemonitord.

De eerste monitoring is nu uitgevoerd door Faunaconsult en de resultaten zijn in een rapport weergegeven. Hierbij is er voor gekozen om in kaart te brengen welke vogels, vegetaties en vleermuizen er in de per medio 2015 heringerichte gebiedsdelen aanwezig zijn.

Het rapport downloaden