Omleggen kabels en leidingen waterkrachtcentrale gestart

Gepubliceerd op: .

Kabels bij de waterkrachtcentrale

In verband met de aanleg van de waterplas in de Moleneindsche Waard moeten de kabels en leidingen die vanaf de waterkrachtcentrale van NUON (bij stuw Lith) naar de Doorbraakdijk lopen worden omgelegd.

Vier mantelbuizen

Vlak voor de bouwvak is in opdracht van Over de Maas CV door aannemingsbedrijf Vissers Smit & Hanab een gestuurde boring van 216 m lengte uitgevoerd. Hierbij zijn vier mantelbuizen op een diepte van bijna 10m beneden het huidige maaiveld aangebracht. In week 36/37 zullen de nutsbedrijven, met gebruikmaking van deze mantelbuizen, de kabels en leidingen omleggen. Eind week 37 zal het nieuwe tracé gereed zijn en kan het oude tracé worden opgeruimd.

Graafmachine voor omleggen kabels