Toelichting op de toepassing van granuliet

Gepubliceerd op: .

Wij passen granuliet toe in de kern van de opvulling

Wij passen in het project Over de Maas alleen grond en bagger toe die geschikt is voor en bestempeld is als nuttige toepassing. Dit gebeurt uitsluitend na goedkeuring van het bevoegd gezag op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Dit betreft ook het toepassen van granuliet.

Granuliet valt in de milieucategorie ‘achtergrondwaarde’

Granuliet is op basis van gedegen certificering door onafhankelijke en door de overheid erkende instanties geclassificeerd als grond. Granuliet valt in de milieucategorie ‘achtergrondwaarde’, wat betekent dat deze grond schoon en niet verontreinigd is. Regelmatig worden partijen granuliet zowel door onszelf als door het bevoegd gezag gecontroleerd door onder andere het afnemen en onderzoeken van monsters. Uit dit herhaaldelijke monitoringssysteem blijkt zonder uitzondering dat granuliet van de juiste constante kwaliteit is en veilig kan worden toegepast. Dit wordt ook bevestigd door Rijkswaterstaat.

Kern

Wij passen granuliet toe in de kern van de opvulling. Over de toegepaste grond en baggerspecie wordt straks een leeflaag aangebracht van minimaal 3 meter dik bestaande uit schrale grond of zand. Deze leeflaag moet passen bij de daadwerkelijke kwaliteit van de omgeving, klasse ‘achtergrondwaarde’ of ‘klasse A’ om de gebiedseigen natuur in en rondom de plas te bevorderen. Het hoe en waarom van toepassing van extern materiaal staat op de website van Over de Maas breed uitgelegd en verwoord.

Bewoners die vragen hebben of ongerust zijn geworden door de berichtgeving staan wij graag persoonlijk te woord om nadere uitleg te geven.