Praktische informatie

Eén loket

De realisatie van het project kan bij omwonenden en andere belanghebbenden vragen oproepen of aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. Omdat verschillende partijen en overheden bij het project zijn betrokken als vergunningverlener of handhaver is in onderling overleg besloten om één loket in te richten. Heeft u vragen of klachten over dit project, dan kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon: (026) 359 99 99; of via de website www.gelderland.nl/provincieloket.

Meldpunt schade

Uitgangspunt bij de uitvoering van het project is uiteraard dat schade bij derden als gevolg van de uitvoering van het project voorkomen wordt. Voor die gevallen, waarbij onverhoopt toch schade ontstaat die mogelijk het gevolg is van de uitvoering van het project, heeft Over de Maas C.V. een schaderegeling opengesteld. De bedoeling van deze regeling is om een eenvoudige en vlotte procedure te bieden om deze schade te melden en af te kunnen handelen. Onder "downloads" is de regeling te raadplegen. Hier staat ook vermeld hoe u het meldpunt kunt bereiken.

Downloads