Het zandwin- en natuurontwikkelingsproject "Over de Maas", is gelegen in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal.

Project Over de Maas

In de uiterwaard wordt zand en grind gewonnen met drijvende verwerkingsinstallaties en per schip afgevoerd. Daarnaast wordt in een groot deel van het gebied nieuwe riviergebonden natuur ontwikkeld en ontstaat er door de ingrepen meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. De gehele uiterwaard wordt op termijn opengesteld voor publiek en duurzaam beheerd. Recreatie vindt plaats in extensieve vorm middels wandelen (struinen) en fietsen.

Nederzand Projectmanagement BV

Nederzand Projectmanagement BV ontwikkelt en begeleidt het project voor een vijftal landelijke industriezandproducenten.

Woning-, weg- en waterbouwsector

Het zand en grind uit Over de Maas wordt als grondstof toegepast in de woning-, weg- en waterbouwsector.

Project Over de Maas

Het plangebied van Project Over de Maas is gelegen in de gemeente West Maas en Waal en heeft een oppervlakte van ca. 277 ha. Het plangebied omvat de noordelijke uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith, aangeduid als "Over de Maas". De Moleneindsche Waard bij Alphen aan de Maas maakt deel uit van het plangebied.

Meer over het project

Voortgang uitvoering

Na het beschikbaar komen van de onherroepelijke vergunningen in het najaar van 2009 is in januari 2010 gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de vorm van het afgraven van de klei en het opruimen van beplanting en obstakels. In de zomer van 2010 is een aanvang gemaakt met herinrichtingswerkzaamheden.

Meer over de uitvoering

Vierlingsbeek

In het eerste jaar van de zandwinning zijn er regelmatig excursies op de zandverwerkingsinstallatie geweest voor belangstellenden, omwonenden en betrokken overheden om te zien hoe het zandklasseerproces in zijn werk ging.

Project Over de Maas

Project Over de Maas

Vierlingsbeek

Zandwininstallatie in Project Over de Maas

Nieuwe natuur

Nieuwe natuur in Project Over de Maas