Unieke archeologische vondsten

Wist u dat archeologisch onderzoek verplicht is voordat er gestart kan worden met het ontgronden van een gebied? Zo ook bij Over de Maas. Onderzoek wees uit dat de verwachting van archeologische vondsten laag was. Niets bleek echter minder waar: het gebied bleek rijk te zijn aan archeologische vondsten uit alle tijdsperiodes! Om dit proces in goede banen te leiden, is er toen een unieke samenwerking ontstaan tussen project Over de Maas en een groep enthousiaste amateurarcheologen.

 

Deze groep heeft, onder aanvoering van twee professionals uit de regio, het project tijdens de uitvoering jarenlang archeologisch begeleid. En het resultaat mag er zijn: een enorme collectie van honderdduizenden vondsten met in totaal 23 schepen of delen van schepen. Als klap op de vuurpijl werd een prachtige Romeinse boomstamkano in uitstekende staat gevonden en veiliggesteld. Ten behoeve van het behoud en beheer van deze collectie is de groep later omgezet in Stichting Expeditie Over de Maas. Er zullen nog jaren aan onderzoek volgen om alle vondsten uit te zoeken en vervolgens te conserveren.

Herinneringen aan de strijd om en het dagelijkse leven in Fort Nassau

Onder de vondsten bevinden zich mammoetresten en de resten van andere ijstijddieren zoals wolharige mammoeten, wolharige neushoorns, steppewisenten, holenleeuwen en steenbokken. Maar ook duizenden musketkogels, kanonskogels, resten van geëxplodeerde kanonnen, punten van hellebaarden, pijlpunten, dolken, zwaarden, aardewerk, pijpen, munten, kledingaccessoires, eetgerei, speelgoed en visgerei. Dit zijn de tastbare overblijfselen van de strijd om en het dagelijkse leven in Fort Nassau. Het fort dat ten tijde van de 80-jarige oorlog in opdracht van stadhouder en legeraanvoerder, Prins Maurits van Oranje, in 1588 werd gebouwd. Het fort werd gebouwd op het eiland Voorne. Dit eiland lag aan de open verbindingen met de rivieren de Maas en de Waal en was daardoor een zeer belangrijk strategisch punt.

Nils Kerkhoven, archeoloog en een van de initiatiefnemers van de archeologische werkgroep: “Over de Maas is inmiddels de rijkste vindplaats in Nederland van dierlijke resten, uit specifiek het vroege- en midden pleistoceen”.