Project over de Maas

277 hectare waterrijk natuurgebied, reikend vanaf Alphen aan de Maas tot aan Heerewaarden. Dát is Project Over De Maas. Dit natuurgebied is ontstaan door het winnen van zand, grind en klei voor de bouw op een slimme manier te combineren met het ontwikkelen van natuur en het creëren van meer ruimte voor de afvoer van water door de Maas. Het gebied, dat bijna 7 kilometer lang is, is gelegen in de gemeente West Maas en Waal, in de noordelijke uiterwaard van de rivier tegenover het dorp Lith.

Historie

In het verleden werd een deel van deze uiterwaard al ingezet voor het winnen van klei voor de keramische industrie. Ook vond er zandwinning plaats voor de lokale markt (Gat Van Deursen). Hierdoor was er ter hoogte van Fort Voorne (Heerewaarden) een kleine plas ontstaan.  Tot en met 2009 diende het gebied hoofdzakelijk als agrarisch productiegebied. De natuurwaarde was door het intensieve gebruik van deze vruchtbare uiterwaard laag.