Hoogwaterbescherming

Het winterbed van de Maas is ter hoogte van de weg naar de veerpont Alphen-Lith, waar de Gelderse en Brabantse dijken het dichtst bij elkaar liggen, het smalst. Wanneer de Maas veel water af moet voeren vormt deze versmalling een blokkade. Dankzij de realisatie van het project Over de Maas is er veel meer ruimte ontstaan rondom deze blokkade, waardoor het water beter afgevoerd kan worden en de hoogwaterveiligheid sterk verbeterd is.

Deze verbeterde waterafvoer is mogelijk gemaakt door verlaging van het maaiveld en de aanleg van zowel bovenstroomse als benedenstroomse plassen. Er is een verbindingsgeul aangelegd en er wordt een brug gebouwd in de weg naar de veerpont. Wanneer er sprake is van stijgend water in de Maas, gaat een steeds grotere hoeveelheid van het Maaswater ook door deze verbindingsgeul en de plas stromen. Hierdoor wordt de opbouw van hoogwatergolven uitgesteld en afgevlakt waardoor de hoogwaterveiligheid toeneemt.

De forse financiële bijdrage vanuit het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant heeft het mogelijk gemaakt om deze brug extra lang te maken.  De opening in de weg kon vergroot worden waarmee de waterstand nog verder kon dalen. In totaal heeft het project Over de Maas voor een waterstandsdaling van ruim 17 centimeter (!) gezorgd tijdens hoogwater op de Maas en Nederland daarmee weer een stukje veiliger gemaakt.