Zandwinning als motor

Om de bouwgrondstoffenvoorziening van Nederland veilig te stellen, werd dit project in 2002-2003 door het Rijk en de provincie Gelderland aangewezen als locatie voor zandwinning. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de gemeente West Maas en Waal.

Nadat in 2009 alle benodigde vergunningen waren verkregen is het project in 2010 van start gegaan. Het gebied, dat tot dan toe een lage natuurwaarde kende, werd in de periode 2010-2021 omgetoverd tot een waterrijk natuurgebied. Deze metamorfose werd mogelijk gemaakt door een grootschalige, maar zorgvuldige winning van delfstoffen als zand, grind en klei. Het project is gerealiseerd door de private partijen Dekker Grondstoffen BV, Dyckerhoff Basal BV, Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen BV, Niba Zand BV en Smals Bouwgrondstoffen BV. Zij werken samen in Over de Maas CV.

Productie

Het project Over de Maas leverde tijdens de uitvoeringsperiode de volgende producten:

  • 15,5 miljoen ton industriezand
  • 9,3 miljoen ton ophoogzand
  • 1,1 miljoen ton grind
  • 0,5 miljoen m3 keramische klei
  • 1,2 miljoen m3 dijkenklei

Deze producten zijn per schip afgevoerd naar afnemers in heel Nederland. Het project heeft daarmee een essentiële rol vervuld in het waarborgen van de bouwgrondstoffenvoorziening van Nederland. De winning van deze grondstoffen vormde daarbij de financiële motor voor het ontwikkelen van dit grootschalige natuurgebied en het realiseren van een aanzienlijke hoeveelheid extra ruimte voor de afvoer van water door de rivier de Maas.