Onthulling spectaculaire Romeinse kano in zandwinning Over de Maas

Gepubliceerd op: .

Op zaterdag 11 mei ’19 presenteert Expeditie Over de Maas de onthulling van een complete en uiterst zeldzame boomstamkano uit de Romeinse tijd. Dit gebeurt in het zandwinningsproject Over de Maas Alphen/Dreumel waar de kano is gevonden. Daarna zijn er rondvaarten, wandel- en fietstochten.

Geen gore grond in Over de Maas

Gepubliceerd op: .

Over de Maas werkt sinds 2010 aan de totstandkoming van een prachtig gebied in de uiterwaarden van Dreumel/Alphen en realiseert daarbij via delfstoffenwinning (zand, grind en klei) meerdere maatschappelijk gewenste doelen zoals natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en kleinschalige recreatie. Dit betreft een privaat project zonder enige vorm van subsidie door de overheid. Oplevering van het project vindt plaats uiterlijk eind 2021, waarna het project in beheer komt bij Natuurmonumenten.

Over de Maas ruimt plastic langs Maasoever op

Gepubliceerd op: .

Lossen schip via koker voorkomt plastic langs Maasoever

Er is op 18 oktober 2018 ruim 12 km oever schoongemaakt langs de Maas. Naar aanleiding van de bevindingen van een aantal bezorgde burgers is actie ondernomen om het aanwezige plastic op te ruimen omdat Over de Maas zelf niet kan uitsluiten dat dit afkomstig is vanuit haar project en daarom haar verantwoordelijkheid wilde nemen.  Bij het opruimen is gebleken dat het aangetroffen plastic zich met name op een niveau bevindt waar de waterstand van de Maas al geruime tijd niet meer geweest is door de aanhoudende droogte. Dit plastic heeft mogelijk in een partij grond voor de herinrichting van het project Over de Maas gezeten die gelost is in de periode voorafgaand aan de komst van een stortkoker.

Kwaliteit baggerspecie Over de Maas in orde

Gepubliceerd op: .

Controle door Rijkswaterstaat wijst uit dat de aanvoer en toepassing van baggerspecie voor project Over de Maas in orde is.

Gedurende drie maanden, van juli tot eind september 2018 is een uitgebreide controle  uitgevoerd door Rijkswaterstaat of  het project “Over de Maas” de wet- en regelgeving naleeft inzake het toepassen van grond en baggerspecie.