Monotoringsverslag natuureffecten

Gepubliceerd op: .

IJsvogel

Het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ is in januari 2010 van start is gegaan. Conform voorschrift 30 uit de in 2009 verstrekte vergunning moeten de tussentijdse effecten op de natuur iedere vijf jaar worden gemonitord.