Kwaliteit baggerspecie Over de Maas in orde

Gepubliceerd op: .

Controle door Rijkswaterstaat wijst uit dat de aanvoer en toepassing van baggerspecie voor project Over de Maas in orde is.

Gedurende drie maanden, van juli tot eind september 2018 is een uitgebreide controle  uitgevoerd door Rijkswaterstaat of  het project “Over de Maas” de wet- en regelgeving naleeft inzake het toepassen van grond en baggerspecie. 

Monotoringsverslag natuureffecten

Gepubliceerd op: .

Zichtbare natuureffecten in Plan over de Maas zoals een ijsvogel

Het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ is in januari 2010 van start is gegaan. Conform voorschrift 30 uit de in 2009 verstrekte vergunning moeten de tussentijdse effecten op de natuur iedere vijf jaar worden gemonitord.